เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ:  

อายุ:  38 ปี

สัญชาติ: ไทย 

เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ 

ระดับการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกรุงเทพ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 

ความเขี่ยวชาญนักเขียน : บรรณาธิการ มีทัศนคติที่ดี และมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึก โดยมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปี สร้างสรรค์เนื้อหาข้อมูลของท่องเที่ยว โดยการนำเสนอที่เที่ยวใหม่ๆ ทั้งแถบเอเชียและต่างประเทศและมีการพัฒนาในรูปแบบ Content เสมอ มีความเชี่ยวชาญในเรื่องบทความ และสามารถเขียนข้อมูลให้กับทุกกลุ่มผู้อ่านได้เข้าใจในบทความที่สื่อเป็นอย่างดี 

ผลงานนักเขียน :  โดดเด่นในเรื่องผลงานการสร้าง คอนเท้นการท่องเที่ยว ช่วยให้คำแนะนำ ในการจัดการทีมงาน ดูแลในเรื่องระบบการจัดการ คอนเท้นออนไลน์ ผลงานที่โดดเด่น เช่น ท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยกระเป๋าใบเดียว เที่ยวไทยทุกภูมิภาค เหนือ,ใต้,อีสาน ด้วยการแบกกระเป๋าเที่ยวเอเชีย เป็นผลงานที่สร้างความแตกต่างที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ในการนำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวและข้อมูลเชิงลึกในการให้ประสบการณ์ผู้ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันรับตำแหน่ง บรรณาธิการฝ่ายการท่องเที่ยวของเว็บไซต์ iconscreator.com 

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ-iconscreator.com 

ที่อยู่88 ซอย สาทร 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล:  

Social: