เที่ยวใกล้ไทย รู้จักกับพม่า วัฒนธรรมของพม่า หรือชาวเมียนมาร์ ที่หลายๆคนไม่เคยรู้ มีอะไรบ้าง ?

เที่ยวใกล้ไทย รู้จักกับพม่า นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมียนมาร์ จะต้องหลงไหลในวัฒนธรรม ที่หลากหลายของประเทศในทันที วัฒนธรรมของเมียนมาร์ สามารถมองเห็นได้ ต้องขอบคุณเจดีย์ สถูปวิญญาณและ พระพุทธรูปที่สวยงามมากมาย การออกแบบสิ่งทอเสื้อผ้า สถาปัตยกรรมและสวนดอกไม้ ตลอดจนสัมผัสได้จากทุกปฏิสัมพันธ์ กับผู้คนที่เป็นมิตรใจดี ความหลากหลาย ที่น่าประทับใจของประเทศพม่า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างน้อย 135 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีประเพณี ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของตนเอง ในขณะที่ปัจจุบัน

ที่เที่ยวพม่า ประเทศเป็นปึกแผ่นในนามกลุ่มเหล่านี้ แต่ละกลุ่มยังคงรักษาอัตลักษณ์ ที่น่าภาคภูมิใจของตนเอง และหันไปใช้สงครามกลางเมือง เมื่อวิถีชีวิตของพวกเขาถูกคุกคาม โดยวัฒนธรรมชาวพุทธส่วนใหญ่ โฉมหน้าคนเมืองเมียนมาร์ อาจดูเหมือนชาวพุทธแบบพม่า แต่ในความเป็นจริง การไปเที่ยวเมียนมาร์ คือการเดินทางผ่านภูมิภาคเล็กๆ จำนวนมาก และท่ามกลางชนกลุ่มน้อย จำนวนมากเช่นกัน ดังนั้นนี่คือภาพรวมของวัฒนธรรมเมียนมาร์ รวมถึงประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา และประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่น่าสนใจที่สุดของประเทศ ที่เที่ยวพม่า

เที่ยวใกล้ไทย เที่ยวพม่า รู้จักกับประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ของพม่า ก่อนไปเที่ยว มีอะไรบ้าง ?

ที่เที่ยวพม่า เป็นเรื่องที่ยุติธรรม ที่จะบอกว่าในปี 1960 พม่าเหมือนตกอยู่ในนรก ระยะทางทั้งหมดในพม่าวัดจากเจดีย์สุเลในย่างกุ้ง ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 รัฐบาลพม่าได้ควบคุมพื้นที่วงกลม ที่มีรัศมี 8 ไมล์จากเจดีย์สุเล ส่วนที่เหลือของประเทศ อยู่ในมือของกองทัพกบฏ ชนกลุ่มน้อยและขุนศึก ต่อจากนี้ ศูนย์กลางอำนาจเล็กๆ รู้จักกับพม่า

รู้จักกับพม่า หลายแห่งก็ตั้งอยู่ทั่วพม่า จนถึงต้นศตวรรษนี้ มีพรมแดนสองแห่งของประเทศ คือ พรมแดน ที่มีอยู่บนแผนที่ และ พรมแดนจริง ซึ่งเป็นระยะทางจาก ศูนย์กลางที่ระบอบการปกครอง ของทหารควบคุมชนกลุ่มน้อยต่างๆ ของประเทศ ได้จัดตั้งรัฐบาล กองทัพ ระบบการศึกษาและสาธารณสุข และพวกเขายังคงรักษาภาษาของตนไว้

ประเทศพม่า สำหรับคนรุ่นต่อไป ก็ปรากฏว่าพม่าได้รับการควบคุม โดยรัฐบาลพลเรือนในนาม ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2012 และเป็นผู้นำในการแต่ตั้งชื่อโดย อองซาน ซูจี แต่ในความเป็นจริง ประเทศยังคงถูกควบคุมโดยทหาร ซึ่งครองที่นั่งส่วนใหญ่ในรัฐสภา ขณะนี้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติ สามารถเดินทางไปทั่วประเทศเมียนมาร์ได้แล้ว เที่ยวพม่า

แต่ยังมีภูมิภาคของประเทศ ที่การต่อสู้ที่อันตรายอย่างต่อเนื่อง และที่พม่าได้ถูก กองทัพสงครามล้างผลาญประชาชน เช่น โรฮิงญา สถานที่หลายแห่ง จนกระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้ สถานที่ทั้งหมดไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นกองทัพพม่า ที่ได้ควบคุมประเทศไว้ทั้งหมด

เที่ยวใกล้ไทย

ประเทศพม่า เที่ยวทะเลพม่า ศาสนาของชาวเมียนมาร์ นับถือศาสนาอะไรกันบ้าง?

ประเทศพม่า เที่ยวพม่า ศาสนา เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ และการปฏิบัติทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างศาสนาหลัก บางศาสนาของประเทศพม่า พุทธศาสนาเมียนมาร์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่ง ในวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา ที่มีความศรัทธามากที่สุดในโลก

ได้รับการหล่อหลอมจากความทุ่มเทขอประชาชน จนถึงวันนี้ประมาณ 90% ของประชากรพม่าต่อไปนี้ พระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท พระภิกษุ แม่ชี ศูนย์ฝึกสมาธิ และเจดีย์ ล้วนเป็นลักษณะเด่นของ การปฏิบัติทางวัฒนธรรม และชีวิตประจำวันในเมียนมาร์ นัท ก็เป็นลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่ง ประเทศพม่า

เที่ยวทะเลพม่า ของศาสนาในเมียนมาร์ คือการบูชาวิญญาณผีที่เรียกว่าลัทธิของ 37 Nat ซึ่งอยู่ร่วมกับความเชื่อ ทางพุทธศาสนา เทศกาลนัทจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ และมักเกี่ยวข้องกับ การครอบครองวิญญาณ ศาลเจ้านัทตั้งอยู่ในทุกหมู่บ้าน เขตเมืองบริเวณเจดีย์ และถัดจากสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน เที่ยวทะเลพม่า

เที่ยวทะเลพม่า เช่น ต้นไทร และเขื่อน เป็นต้น ศาสนาอื่นๆ ในพม่า แม้ว่าศาสนาพุทธ จะเป็นศาสนาที่แพร่หลายที่สุดในเมียนมาร์ แต่ศาสนาอื่นๆ ก็ได้รับการแพร่หลาย อย่างกว้างขวางเช่นกัน ได้แก่ คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ อิสลาม และยูดาย เป็นต้น

เที่ยวใกล้ไทย

สถานที่เที่ยวพม่า วัดพม่า วัฒนธรรมของชาวเมียนมาร์ที่น่าสนใจ

สถานที่เที่ยวพม่า เหตุผลประการหนึ่ง ที่ทำให้เมียนมาร์เป็นสถานที่ ที่มีเอกลักษณ์และร่ำรวยทางวัฒนธรรม คือ เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มากมาย แม้ว่าจะมีหลายชาติพันธุ์ แต่ก็สามารถรวมกันเป็นหนึ่ง แต่ละกลุ่มยังได้พัฒนาประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน รวมถึงเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง

สไตล์การแต่งกาย และดนตรี และมีการข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศจีน ไทยและอินเดีย นี่คือภาพรวมของวัฒนธรรมพม่าที่น่าสนใจหลาอยย่าง ได้แก่ อารากานีส ชาวอาระกัน หรือที่เรียกว่าชาวยะไข่ เป็นชนกลุ่มใหญ่ในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของเมียนมาร์ คาดว่าชาวอาระกัน คิดเป็นประมาณ 5% สถานที่เที่ยวพม่า

วัดพม่า สถานที่เที่ยวพม่า ของประชากรทั้งหมดของประเทศ สุลต่าน มุสลิมผู้ยิ่งใหญ่แห่งมรัคอูมีอยู่ในรัฐยะไข่ และซากปรักหักพังที่เกือบจะสวยงามพอๆ กับเจดีย์ชเวดากอง และเจดีย์แห่งที่ราบพุกาม ชาวอารกันเกือบทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธเถรวาท พวกเขาคิดว่าตัวเองเป็นหนึ่งใน ผู้ที่รับเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์แรกๆ

วัดพม่า มาใช้ตามการแนะนำ ของพุทธศาสนา ในพม่าผ่านทางเอเชียใต้ ตามวัฒนธรรม ชาวอาระกัน มีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันมากมาย แต่มีอิทธิพลอย่างมาก ในเอเชียใต้ซึ่งแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านศิลปะ สถาปัตยกรรมและอาหารของพวกเขา เป็นระบอบการปกครอง ของทหารพม่าที่เปลี่ยนชื่ออาระกัน วัดพม่า

เป็นรัฐยะไข่ และชาวอาระกันเป็นยะไข่ พวกเขากีดกัน ชาวมุสลิมโรฮิงญา ซึ่งหลายคนอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ ออกจากการเป็นประชากรของเมียนมาร์ ชาวโรฮิงญาส่วนใหญ่ หลบหนีความรุนแรงของรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งความจริงแล้ว เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และตอนนี้อาศัยอยู่ใน ค่ายผู้ลี้ภัยข้ามพรมแดนในบังกลาเทศ

เที่ยวใกล้ไทย

ไปเที่ยวไหนดี ที่เที่ยวยอดฮิต ชาวพม่ามีความเป็นมาอย่างไร

ไปเที่ยวไหนดี เที่ยวพม่า ชาวพม่า กลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศคือ ชาวพม่า ซึ่งเชื่อกันว่า มีมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของประชากรเมียนมาร์ประมาณ 54 ล้านคน ภาษาพม่า เป็นภาษาแม่และ เป็นภาษาราชการของประเทศ ชาวพม่ามีเชื้อสายจีน-ทิเบต พวกเขาเดินทางมาถึงเมียนมาร์ และก่อตั้งต้นกำเนิดของ Pagan เอาชนะพวกมอญ

ไปเที่ยวไหนดี และเข้ายึดครองสิ่งที่หลงเหลือของอารยธรรม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กษัตริย์ชาวพุทธของพม่า มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมเมียนมาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาอุทิศตน อย่างแรงกล้าต่อพุทธศาสนานิกายเถรวาท ระบอบการปกครองของทหารที่ต่อเนื่องกัน ได้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์พม่า

เพื่อเน้นย้ำถึงความพยายาม ในการสร้างชาติของพระมหากษัตริย์ชาวพุทธในพม่า แม้ว่าพวกเขาจะพิชิต สร้างชาติ และปกครองอย่างมากมาย แต่พวกเขาก็อยู่ร่วมกับรัฐในเมืองและกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นชนพื้นเมืองในภูมิภาคนี้ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปเที่ยวไหนดี

ที่เที่ยวยอดฮิต คาง ชาวจีนส่วนใหญ่มาจากรัฐชิน แต่พบได้ทั่วประเทศ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่ง ในเมียนมาร์ ในอดีตคาง มีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิต สิ่งของ และสถานที่ทั้งหมด มีสาระสำคัญทางจิตวิญญาณที่ชัดเจน แต่ตั้งแต่ช่วงปี 1800 ศาสนาคริสต์ ได้กลายเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุด ในหมู่ชาวชิน ชาวชินอาจเป็นที่รู้จักกัน เป็นอย่างดีในเรื่องเครื่องแต่งกาย แบบดั้งเดิมที่มีสีสันและ สวยงามตลอดจนวันชาติชิน ที่มีการเฉลิมฉลอง

ที่เที่ยวยอดฮิต ภายในเมียนมาร์ ผู้หญิงชาวชิน ถือว่ามีความสวยงามเป็นพิเศษ และผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า จำนวนมากยังสามารถสังเกตุได้ว่า พวกเขาจะสักเต็มหน้า ในวันชาติชิน คุณสามารถชมการเต้นรำ กีฬา และดนตรีพื้นเมืองเพื่อเฉลิมฉลอง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชิน ที่เที่ยวยอดฮิต

ที่เที่ยวเชียงใหม่

รีวิวที่เที่ยวยอดฮิต

ดูบอลสดออนไลน์

ที่เที่ยวในเอเชีย