ที่เที่ยวสุดฮิต คูเวตประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวสุดฮิต ประเทศคูเวตนั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 เจ้าเมืองคูเวต ได้สร้างเมืองใหม่จากการ ชนเผ่าของตนอย่าง Utelba ที่เร่ร่อนมาจากทาง ตอนเหนือซึ่งเป็นอิทธิพล จากชาวเติร์กที่มีอำนาจ เหนือทุกที่ในแถบตะวันออกกลาง คูเวตจึงต้องการ ให้อังกฤษที่ถือว่าเป็น ประเทศมหาอำนาจยุคใหม่ อีกทั้งเป็นเจ้าอาณานิคม ในหลายๆดินแดนอีกด้วย

มาค้านอำนาจของเติร์ก ที่กำลังขับไล่ยึดครองพวกเขาอยู่ Sheikh Mubarak Al Sabah ผู้ปกครองเมืองคูเวต ได้ลงนามสัญญากับอังกฤษว่า ตนและลูกหลายที่สืบทอดอำนาจ จะไม่ยอมเสียดินแดนให้กับใคร และต้อนรับผู้แทนจากต่างอื่นๆ นอกจากอังกฤษแต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการเอาใจให้อังกฤษ เข้าสนันบสนุนเขานั้นเอง แต่อังกฤษทำได้เพียงส่งเงิน

สนับสนุนประจำปีเพียงเท่านั้น เพื่อให้ผู้นำและทายาทอยู่ คุ้มครองเมืองแห่งนี้ต่อไปนั้นเอง โดยที่อังกฤษนั้นจะดูแล การค้าระหว่างประเทศแทน และความมั่นคงในคูเวตนั้นเอง พอมาในปี ค.ศ. 1961 อังกฤษได้ยกเลิกสิทธิสภาพ

นอกอาณาเขตกับคูเวต ทำให้รัฐบาลคูเวตเริ่มร่างกฎหมาย ของประเทศตัวเองขึ้นในครั้งแรก หรือนั้นก็คือรัฐธรรมนูธนั้นเอง เพราะก่อนหน้านี้เอง อังกฤษจะเป็นศาลตัดสิน ให้กับคนในประเทศของเขา ที่อาศํยอยู่ในคูเวตนั้นเอง

เริ่มแรกนั้นเองคูเวต ได้ใช้นักกฎหมายชาวอียิปต์ ในการช่วยร่างกฎหมาย ฉบับแรกของคูเวตนั้นเอง จากนั้นคูเวตได้รับอิสรภาพในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1961 ภายหลังได้มีการแลกเปลี่ยนหนังสือ ( Exchange Note ) กับอังกฤษ

เพื่อมีการกำหนดเขตแดนขึ้นมาใหม่ ระหว่างคูเวตและซาอุดิอาระเบีย ในปี ค.ศ. 1992 เนื่องจากทั้งสองประเทศนั้น มีพรมแดนติดกันทางตอนใต้ของคูเวต ทำให้ทั้งสองประเทศนั้น เกิดความขัดแย้งสู้รบกัน

เนื่องจากเขตแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำมัน หลังจากที่สู้รบกันที่เมือง Jahrah ทั้งสองได้ร่วมลงนาม ในสัญญาสงบศึกนั้นคือ Uqair ได้ทำการแบ่งผลประโยชน์ ของทั้งสองประเทศออกเท่าๆกัน โดยที่ทั้งสองประเทศนั้น จะแบ่งน้ำมันทั้งนอกฝั่งและบนฝั่งในเขต Divided Zone อย่างเท่าเทียมกันนั้นเอง

ที่เที่ยวสุดฮิต

ที่เที่ยวสุดฮิต คูเวตมีปัญหากับดินแดน ในตะวันออกกลางได้อย่างไร?

เนื่องด้วยคูเวตนั้น เป็นประเทศที่ขนาดเล็ก ที่หลุดจากการปกครองของ เติร์ก มาตั้งแต่อดีตโดยที่รอบๆ คูเวตนั้นเต็มไปด้วยอิทธิพล จากดินแดนต่างๆมากมาย นอกจากนี้คูเวตเอง ยังถือว่าเป็นเมืองท่าติดกับ คาบสมุทรอาละเบีย ซึ่งถือว่าเป็นทะเลการค้า ของชาวอาหรับเลยก็ว่าได้ อีกทั่งคูเวตเอง ยังเป็นดินแดนแห่งทรัพยากรน้ำมัน

และเป็นที่ต้องการจากดินแดนอื่นๆ เพราะเป็นทรัพยากรที่มูลค่ามหาศาล เพราะถือว่าเป็นพลังงานที่ทั่วโลก ขาดไปไม่ได้นั้นเอง ด้วยผลประโยชน์หลายๆอย่าง ที่อยู่รอบคูเวตนั้นกลับ เป็นภัยให้กับประเทศนี้

ในการแย่งชิงพื้นที่ทรัพยากร โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งมีพรมแดนติดกับคูเวตนั้นเอง หลังจากที่อังกฤษได้ถอนสัญญา การช่วยเหลือออกไปแล้ว จึงทำให้ทั้งคูเวตและซาอุ ต้องสู้รบกันด้วยข้อพิพาก

เรื่องดินแดนและทรัพยากรน้ำมัน ในดินแดนบริเวณดั่งกล่าว เพื่อเป็นการไม่ให้มีใคร เสียเปรียบและได้เปรียบ จึงทำได้การแบ่งให้พื้นที่นั้นเป็น ของทั้งสองประเทศ แบ่งกันใช้คนละฝั่งนั้นเอง ในอดีตนั้นถึงแม้คูเวต จะเป็นอาณาจักรเล็กๆที่ ต้องป้องกันตนเอง จากชนเผ่าอื่นๆ และมหาอำนาจตะวันออกกลาง อย่างเติร์กที่อาณาจักร ปกคลุมไปทั่วทั้งตะวันออกกลาง

และต้องการที่เข้ายึดคูเวตด้วยเช่นกัน แต่สถานการณ์โลกตะวันออกกลาง ได้เปลี่ยนไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง เพราะอาณาจักรเติร์กได้ล่มสลายไป ทำให้ดินแดนอันกว้างใหญ่ ได้แยกตัวกันปกครอง

เป็นประเทศต่างๆในปัจจุบันนั้นเอง รวมถึงคูเวตเองที่รอดพ้น จากเหตุการณ์นี้ไปได้นั้นเอง แต่ทว่าปัญหาในตะวันออกกลาง ยังคงไม่หมดลง เพราะกลุ่มต่างๆที่เสียผลประโยชน์ หรือกลุ่มติดอาวุธต่างๆ ยังคงสร้างความเสียหาย ให้กับตะวันออกกลาง มาโดยตลอด จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนั้นเอง นับว่าตะวันออกกลางนั้น มีปัญหาทางเรื่องศาสนาและเชื้อชาติ มาอย่างยาวนาน และก็ไม่รู้ว่าปัญหาเหล่านี้ จะยุติเมื่อไรด้วยเช่นกัน

คูเวตสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

คูเวตนั้นถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ก็เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่ยิ่งใหญ่ในแบบสไตล์อาหรับ อีกทั้งเป็นดินแดนที่เก่าแก่ จึงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่จำนวนมากนั้นเอง ด้วยความเจริญของประเทศนี้ จากการค้าขายน้ำมัน ทำให้เมืองหลวงอย่าง คูเวต ซิตี้ ดูยิ่งใหญ่นั้นเองสถานที่ท่องเที่ยวในคูเวตนั้น มีหลากหลายสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ

หรือชมสถาปัตยกรรมในเมืองนั้นเอง สถานที่แรกนั้นคือ                The Avenues เป็นหนึ่งสถานที่อันมีชื่อเสียง ของประเทศคูเวตเลยทีเดียว เพราะที่แห่งนี้มีร้านค้า ตลอด 2 ข้างทางยาวนับ 3 กิโลเมตร ภายใต้หลังคาขนาดใหญ่ ที่ปกคลุมยาวไปทั่วท้องฟ้า ราวกับว่าเราเดินเข้ามาอยู่ ในอีกเมืองเลยทีเดียว ร้านค้าของที่นี้มีสินค้า แบรนด์เนมมากมายที่ลดราคา

ทำให้ที่นี้เป็นที่นิยมของคนในเมืองนี้ รวมถึงนักท่องเที่ยวอีกด้วย ใครหลายคนต่างได้สินค้า ราคาถูกกว่าในประเทศตัวเองนั้นเอง นับว่าที่นี้เป็นห้างขนาดใหญ่ ที่ใครรักการช้อปปิ้ง จะต้องเดินจนเมื่อยอย่างแน่นอน

สถานที่ต่อไปคือ Grand Mosque มัสยิดขนาดใหญ่ของคูเวต ที่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรม ที่ยิ่งใหญ่ในดินแดนอาหรับแห่งนี้ อีกทั้งยังมีส่วนที่เป็นพระราชวังอีกด้วย สถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของคนที่นี้ การแต่งกายสำหรับผู้หญิงนั้น จะต้องมิดชิดนั้นเอง เสื้อแขนยาว กระโปรงยาวถึงข้อเท้า จะต้องมีผ้าคลุมผมอีกด้วย

เพื่อเป็นเกียรติกับสถานแห่งนี้นั้นเอง โดยรอบนั้นมีความกว้างใหญ่ และแฝงไปด้วยศิลปะอิสลาม รูปแบบการก่อสร้างเป็นโดมเสาสูง มาตรส่วนของสิ่งก่อสร้างนั้น จะดูเท่ากันทุกตารางนิ้วนั้นเอง

เราไปกันต่อที่ Tareq Rajab Museam of Islamic Art พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของคูเวต ที่รวบรวมวัตถุต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น บันทึกโบราณ หรือจารึกการเขียนอักษรฮีบรู นับว่ามีความสำคัญ

ทางประวัติศาสตร์ของโลกอาหรับ รวมถึงศาสนาอิสลามอีกด้วย อย่างเช่นชาวคริสต์เองก็ใช้ความเชื่อ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะ อิสลามเองก็ถ่ายทอดศรัทธา ผ่านสิ่งก่อสร้างนั้นเอง พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเป้นที่รวบรวม วัตถุต่างๆทางประวัติศาสตร์ ของคูเวตมาอย่างยาวนานนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ Marina Mall ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ติดริมทะเลมีชายหาดให้เดินเล่น รวมทั้งบริเวณใกล้ๆนั้นเป็น ที่จอดเรือยอร์ชนั้นเอง สถานที่แห่งนี้ยังมีร้านอาหารทะเล ที่ดีที่สุดของโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ตามสไตล์การปรุงรสชาติ ในแบบโลกอาหรับนั้นเอง

ที่แห่งนี้ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่ง สำหรับทางเลือกในการพักผ่อน เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดี นับว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่ง เหมาะสำหรับมาพักผ่อนเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวของคูเวต ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ถึงแม้ประเทศแห่งนี้จะ มีขนาดเล็กก็ตามแต่สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างนั้น ชวนให้ใครหลายคน จะต้องหลงใหลอย่างแน่นอน

ที่เที่ยวสุดฮิต

ปัจจุบันคูเวตเป็นอย่างไร?

หลังพ้นจากภัยคุกคามของอิรัก คูเวตได้เริ่มนโยบาย การทูตทางเศรษฐกิจ เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า เพราะด้วยคูเวตเองเป็นประเทศ ขนาดเล็ก มีเมืองสำคัญเพียงไม่กี่เมือง นโยบายนี้ได้ผลักดันให้คูเวต เข้าร่วมทวิภาคีกลุ่มชาติอาหรับ หรือกลุ่มสันนิบาตอาหรับ เพื่อเป็นการรวมกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ที่สำคัญอย่างน้ำมัน ถูกจัดให้เป็นสินค้าส่งออกหลัก ทำให้ประเทศแห่งนี้ พัฒนาตัวเองไปไกลกว่า ที่ใครหลายๆคนจะรู้จักนั้นเอง ปัจจุบันมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ตัดอันดับต้นๆในโลกอาหรับเลยทีเดียว

ความกังวลใหม่ของคูเวตนั้น คือต้องหาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ มาทดแทนการค้าน้ำมัน เพราะด้วยโลกอนาคต มีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ความนิยมน้ำมันจะน้อยลง จนในที่สุดโลกใบนี้อาจจะ ไม่ได้ใช้น้ำมันอีกแล้วก็ได้ จึงเป็นที่น่ากังวลกับโลกตะวันออก ที่ระบบเศรษฐกิจหลักผูกอยู่กับ การค้าน้ำมันนั้นเอง

สรุปการเดินทางท่องเที่ยวคูเวตเป็นอย่างไร?

ถึงแม้จะเป็นประเทศขนาดเล็ก แต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในคูเวตนั้นมีความอลังการอย่างมาก ด้วยพื้นที่อันจำกัดทำให้ ประเทศแห่งนี้พัฒนาเมืองได้โดยง่าย สถาปัตยกรรมของที่นี้ มีจุดเด่นที่รูปแบบการก่อสร้าง ทันสมัยอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความเจริญในประเทศ ที่มีระบบการจัดการและก่อสร้าง ได้ดีขนาดนี้นั้นเอง คูเวตจึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่ง

ที่ใครหลายคนเลือกเดินทางมาพักผ่อน ในโลกสไตล์อาหรับอันห่างไกลนั้นเอง เพราะด้วยมนต์เสน่ห์แห่งอาหรับที่นี้ ทำให้เมืองเล็กๆแห่งนี้คึกคักอยู่ตลอดนั้นเอง จึงทำให้มองว่า คูเวต เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจ และเหมาะแก่การเดินทางไปพักผ่อน ชายหาดที่สวยงามของ อ่าวเปอร์เซีย วัฒนธรรมท้องถิ่นและแสงแดดทะเลทราย เหมือนกับในสื่อหลายชนิด ที่แสดงให้เราเห็นโลกอาหรับ พอเราได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง คุณจะต้องหลงรักประเทศแห่งนี้อย่างแน่นอน

ที่เที่ยวลิเบีย

ข่าวบอล รอบโลก

เที่ยวจีนที่ไหนดี