ที่เที่ยวยอดฮิต 2021 กรุงวาดิวอสต็อกประวัติเป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวยอดฮิต 2021 เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ทางตะวันออกของรัสเซีย ริมอ่าวโกลแดนฮอร์น มีพรมแดนที่ติดกับประเทศจีนและเกาหลีเหนือ ในอดีตนั้นการขยายอิทธิพลของรัสเซียนั้น เกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ที่มีการขยายดินแดนของรัสเซีย จากทางตะวันตกของยุโรป ได้แผ่ขยายจนถึงมหาสมุทรแปรซิฟิคเลยทีเดียว ดินแดนอันกว้างใหญ่ และรกร้างน้อยคนที่จะเข้าไปอยู่อาศัย

แต่แล้วเมื่อมีการค้นพบพื้นที่ ไซบีเรีย และทำการยึดพื้นที่ต่างๆจากชนเผ่าดั่งเดิม จึงทำให้พื้นที่ตั้งเมืองแห่งนี้ เหมือนเป็นศูนยกลางและถือได้ว่า เป็นเมืองหลวงของดินแดนแห่งนี้นั้นเอง ปัจจุบันนั้นเราจะยังสามารถ เห็นชาวท้องถิ่นที่เคยอยู่อาศัยดั่งเดิม

รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมชุมชน ที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะชาว อูเดเก นับว่ามีเชื้อสายชาวแมนจู ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตแดน ติดกันระหว่างประเทศจีน และรัฐเซียนั้นเอง จึงทำให้เราได้เห็นคนที่นี้ ไม่ได้มีลักษณะคล้ายชาวสลาฟ หรือ เชื้อสายรัฐเซียส่วนใหญ่นั้นเอง

แต่การมาถึงของเส้นทางรถไฟ ทรานไซบีเรีย ทำให้ชาวรัสเซียที่อยู่ทางด้าน ทิศตะวันตกต่างเดินทาง อพยพมาตั้งรกรากในพื้นที่ห่างไกล ยังที่นี้ด้วยนั้นเอง เพื่อคาดหวังถึงอนาคตและพื้นที่ทำกินใหม่นั้นเอง

เมืองแห่งนี้ยังเป็นเมืองท่าเก่าแก่ และมีความสำคัญกับรัสเซีย มาอย่างยาวนานในเรืองการค้า ที่ถือได้ว่ามีพรมแดนติดกับประเทศจีน รวมถึงเกาหลีเหนือ อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ท่าเรือขนาดใหญ่ สำหรับการค้าขายหรือแม้กระทั่งการทหาร

ที่ครั้งหนึ่งรัสเซียเคยรบกับประเทศญี่ปุ่น กันที่พอร์ตอาเธอร์ ซึ่งเป็นดินแดนที่รัสเซียนั้นเช่าจากจีน ในการตั้งกองกำลังและต้องการทำประโยชน์ จากทรัพยากรตรงนั้น จึงเกิดความขัดแย้งกับญี่ปุ่นในที่สุด ในการรบครั้งนั้นเมืองแห่งนี้

ได้ทำหน้าที่ลำเลียงกำลังพล จากเส้นทางรถไฟ รวมถึงยุทโธปกรณ์ต่างๆ ได้มารวมกันที่เมืองแห่งนี้ เพื่อสนับสนุนที่ตั้งพอร์ตอาเธอร์ นั้นเอง เมืองแห่งนี้ยังคงเป็นอีกเมือง ที่สำคัญของรัสเซียในทิศตะวันออก อันห่างไกลจากเมืองหลวง จึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองหลวง ของรัสเซียทางด้านตะวันออกนั้นเอง

ที่เที่ยวยอดฮิต 2021

ที่เที่ยวยอดฮิต 2021 กรุงวาดิวอสต็อกมีความสำคัญอย่างไรกับประเทศรัสเซีย?

เมืองแห่งนี้นับว่าเป็น เมืองท่าขนาดใหญ่อีกแห่ง ที่มีความสวยงามรวมถึงสำคัญ ต่อเศรษฐกิจของรัสเซีย ที่ถือได้ว่าดินแดนไซบีเรียนั้น เป็นดินแดนอันอุดมสมบุูรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติสำคัญมากมาย รวมถึงที่ตั้งของเมืองนั้น เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ติดกับประเทศใหญ่ๆ อย่างจีนหรือแม้กระทั่งเกาหลีนั้นเอง ทำให้เหมาะแก่การทำการค้า แลกเปลี่ยนมาอย่างยาวนาน

ในช่วงราชวงค์หมิงของจีนเอง ได้มีการทำการค้าพรมแดน ที่ติดกับรัสเซียอีกด้วย เมืองแห่งนี้ชาวรัสเซียหลายคน ต่างมองว่าเป็นเมืองอันห่างไกล ถ้ามองจากฝั่งตะวันตก ที่เป็นทวีปยุโรปนั้นเอง ด้วยความใหญ่ของประเทศรัสเซีย

จึงทำให้ประเทศแห่งนี้ กินพื้นที่ไปถึง 2 ทวีปเลยทีเดียว โดยรัสเซียนั้นมีจุดตัดอยู่ที่ ไซบีเรียนั้นเอง ทำให้ประเทศแห่งนี้เรียกได้ว่า เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมเลยทีเดียว ในทุกวันนี้เองยังคง หลงเหลือเศษซากวัฒนธรรม

ของคนในท้องถิ่นที่มีพิธีกรรมโบราณ ที่เกี่ยวกับวิญญาณบรรพบุรุษ แต่พอมาถึงช่วงที่รัสเซียเข้าสู่สหภาพโซเวียต ประเพณีต่างๆของกลุ่มดั่งเดิม ต้องปิดบังพิธีกรรมต่างๆ รวมถึงความเชื่อทางศาสนาอีกด้วย

ด้วยความที่ประเทศปกครอง ด้วยรูปแบบคอมมิวนิสต์ ทำให้การแสดงออกต่างๆ ที่ไม่ใช่กฎเกณฑ์ของรัฐบาล เป็นสิ่งที่ผิด กฎหมาย ผู้คนต่างๆที่ลี้ภัยทางการเมือง ต่างย้ายมาตั้งถิ่นฐานอันห่างไกล ยังที่นี้รวมถึงเมืองแห่งนี้อีกด้วย ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางเมืองใหญ่ ในดินแดนแห่งนี้นั้นเอง

กรุงวาดิวอสต็อกสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?

กรุงวาดิวอสต็อก นับว่าเป็นเมืองปลายทาง ของเส้นทางรถไฟทรานไซบีเรีย และยังเป็นเขตสิ้นสุดเขตแดน ประเทศรัสเซียอีกด้วย หากมีที่ตั้งเมืองหลวงอยู่ทางฝั่งยุโรป และมีปลายทางเมืองสุดท้ายก็คือเมืองแห่งนี้ มีวัฒนธรรมรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่คอยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของเมืองแห่งนี้ ถึงแม้เมืองแห่งนี้จะตั้งอยู่ในที่ห่างไกล แต่ก็นับว่าเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้

จึงมีความเจริญไม่แพ้เมืองอื่นๆ ในประเทศรัสเซียนั้นเอง สถานที่แรกคือ Cathedral of the Intercession โบสถ์แห่งนี้เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ที่ควรได้ไปสัมผัสความสวยงาม ของสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ออโธดอกซ์

ที่มีลักษณะเป็นรูปโดมแบบดั่งเดิม ได้รับการตกทอดมาแต่ครั้ง กรุงคอนสแตนติโนเบิล ยังคงเรืองอำนาจ อยู่นั้นเอง จึงกลายเป็นรูปแบบศิลปะที่ตกทอด ไปยังแถบรัสเซียหรือยุโรปกลางนั้นเอง ด้านในของโบสถ์นั้นประดับไปด้วย

สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึง นักบุญต่างๆรวมถึงพระเยซูอีกด้วย นับว่าเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่และ ยังคงสวยงามอยู่จนถึงปัจจุบัน มักมีการประกอบพิธีสำคัญ ทางศาสนาเป็นประจำ ทำให้ที่นี้ได้รับการบำรุงบูรณะ มาอย่างต่อเนื่องนั้นเอง

สถานที่ต่อไป Voroshilovskaya Batareya Museam พิพิธภัณฑ์ทางทหารที่อยู่ในช่วง สหภาพโซเวียต ที่นี้เต็มไปด้วยบังเกอร์ รถยานเกราะ หรือแม้กระทั่งป้อมปืนใหญ่ ที่มีขนาดใหญ่อย่างมาก เพราะด้วยเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับมหาสมุทร

แปรซิฟิค หรือติดกับคาบสมุทรเกาหลี อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทะเล แต่ในปัจจุบันนั้นได้ยกเลิก ฐานทัพแห่งนี้ไปแล้วเรียบร้อย จึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เข้าชม ภายในบังเกอร์แห่งนี้นั้น เต็มไปด้วยอุปกรณ์ทางทหาร

รวมแม้กระทั่งแผนผังต่างๆ ยังคงอยู่ในสภาพเดิม เหมือนกับว่ากาลเวลาของที่นี้ ไม่ได้ไปไหนนั้นเอง ที่นี้จึงเป็นมรดกในช่วงสงครามเย็น สหภาพโซเวียตได้เร่งพัฒนา ทุกด้าน และเน้นทางทหารเป็นหลัก ที่นี้จึงเป็นอีกที่หนึ่งในการศึกษา

ประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเย้นในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนั้นเอง เราไปกันต่อที่ Astafyev’s Bay ชายหาดอีกแห่งหนึ่งของ เมืองแห่งนี้ที่มีความสวยงาม และเป็นแลนมาร์กของเหล่านักท่องเที่ยว จากหลากหลายที่นั้นเอง ทะเลแห่งนี้

มีลักษณะเป็นอ่าวปิดที่มีน้ำทะเลใส เหมาะแก่การมาพักผ่อน และมาสัมผัสบรรยากาศ ของลมทะเลมหาสมุทรแปรซิฟิค ที่มีความอบอุ่นนั้นเอง นอกจากนี้ที่นี้ยังโอบอุ้มไปด้วย ภูเขาล้อมรอบสีเขียวเต็มไปหมด ทำให้การมาพักผ่อนที่นี้

จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการเดินทาง มาท่องเที่ยวเมืองนี้นั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ ฺVladivostock Trian สถานนีรถไฟประจำเมืองนี้ ที่นับว่าเป็นปลายทางของ การเดินทางในไซบีเรีย หากเราจะกลับไปยังตะวันตก

เราสามารถซื้อตั๋วและนั่งยาว จากที่นี้ไปถึงมอสโกวได้เลยทีเดียว สถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคเริ่มสร้างเส้นทางรถไฟ ในยุคของพระเจ้า ซาร์ นิโคลัส ที่2 ได้มีการเดินทางเปิดเส้นทางไซบีเรีย

ด้วยพระองค์เองจนมาถึงเมืองแห่งนี้นั้นเอง อีกทั้งยุคสงครามเย็นเอง ยังมีรถรางแบบเก่าที่หลงเหลือ ให้เราได้เที่ยวชมกัน หรือแม้กระทั่งชานชาลาเอง มีความคลาสสิคเหมาะแก่การ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึุกอย่างมากนั้นเอง

สถานที่ท่องเที่ยวในกรุงวาดิวอสต็อก ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เพราะ ด้วยความที่เป็นเมืองท่าเก่าแก่ ที่สำคัญของรัสเซียจนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง 

ที่เที่ยวยอดฮิต 2021

ปัจจุบันเมืองแห่งนี้เป็นอย่างไร?

จากการที่เมืองแห่งนี้ เป็นเมืองท่าที่ติดกับทะเล รวมถึงติดกับพรมแดนประเทศจีน และเกาหลีเหนือ ซึ่งในบริเวณนั้นเป็นแหล่ง ทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือถ่านหินนั้นเอง จึงทำให้เมืองแห่งนี้เติบโต ทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเติบโตของเมือง ที่มีผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จากการอพยพมาตั้งตัวใหม่ ในดินแดนแห่งนี้นั้นเอง

จึงทำให้เมืองแห่งนี้มีวัฒนธรรม ที่หลากหลายและการนับศาสนา ที่มีคนดั่งเดิม ที่เป็นชาวแมนจูหรือแมงโกลนั้นเอง จึงมีการผสมผสานกัน ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม และด้วยการเชื่อมต่อ ของทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก

ทำให้เมืองแห่งนี้เชื่อมต่อกับ รัสเซียทั้งประเทศนั้นเอง ไม่ว่าจะช่วงใดของหน้าประวัติศาสตร์รัสเซีย เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งจุดยุทธศาสตร์ทางการทหาร รวมทั้งทางการค้า ช่วงยุคสงครามเย็นเองเมืองแห่งนี้

เต็มไปด้วยป้อมปืนหรือบังเกอร์ทางทหาร อยู่มากมายเพื่อป้องกันการโจมตี ทางมหาสมุทรแปรซิฟิกนั้นเอง ด้วยความใหญ่ของประเทศรัสเซีย จึงทำให้ระบบการบริหาร มีความใหญ่อย่างมากที่จะปกครองทั้งประเทศได้นั้นเอง 

สรุปการเดินทางท่องเที่ยวกรุงวลาดิวอสต็อกเป็นอย่างไร?

เมืองแห่งนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ แต่ละช่วงเวลาของรัสเซีย จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่ร่วมสมัยและมีความคลาสสิค ผู้คนในเมืองนั้นมีเชื้อชาติทั้งชาว สลาฟ ที่ถือได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ และชาวอูเดเกที่เป็นส่วนน้อย ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้นั้นเอง แต่ทว่ายังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณีดั่งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ของตัวเอง นอกจากนั้นเมืองแห่งนี้

ยังมีสภาพอากาศที่เย็น และอบอุ่นในช่วงฤดูร้อน เพราะด้วยกระแสลมทะเล จากมหาสมุทรแปรซิฟิคนั้นเอง เมืองแห่งนี้จึงเป็นเมืองที่ มีความสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจ หรือการท่องเที่ยว ที่ทำให้เมืองแห่งนี้มีชีวิตชีวาอยู่ในทุกวันนี้นั้นเอง

รวมถึงสินค้าท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ ที่นักท่องเที่ยวต่างมาซื้อของฝากกัน อีกทั้งงานการแสดงประจำปี ของเมืองนี้ที่ไม่เหมือนใครนั้นเอง จึงทำให้มองว่า กรุงวลาดิวอสต็อก เป็นเมืองที่มีความสวยงาม ไม่แพ่เมืองอื่นๆในประเทศรัสเซีย

อีกทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทาง ของการเดินทางรถไฟทรานไซบีเรียที่มีความยาวอย่างมาก คุ้มค่ากับการเดินทางที่ยาวนาน เพื่อให้ได้มาท่องเที่ยวยังเมืองแห่งนี้ หากใครที่ชื่นชอบศึกษาวัฒนธรรม ชมธรรมชาติ แล้วละก็เมืองแห่งนี้ นับว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน

ที่เที่ยวไทยต่างแดน

ข่าวบอล รอบโลก

เที่ยวจีนที่ไหนดี