ที่เที่ยวต่างประเทศ กัมพูชาประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวต่างประเทศ กัมพูชามีประวัติศาสตร์อยู่หลายช่วงเวลา ไม่ว่าจะยุคโบราณนครวัด หรือยุคเขมรแดง ซึ่งเราจะย้อนไปยังยุคเริ่มแรก ที่ในดินแดนสุวรรณภูมินั้น ตกอยู่ภายใต้การปกครอง ของอาณาจักรฟูนัน และอาณาจักรเจนละ จนกระทั่งต่อมา ทั้งสองอาณาจักรค่อยๆเสื่อมสลายลง จึงเกิดเป็นอาณาจักรใหม่ขึ้นมา เป็นนครวัดหรือนครธม

อาณาจักรของชาวเขมรโบราณนั้น นับว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้ อารยธรรมเก่าแก่ที่อื่นเลย เพราะเต็มไปด้วยวิทยาการต่างๆ ที่ถือว่าใหม่อย่างมากในยุคนั้น อย่างสิ่งก่อสร้างนครวัด ที่แบบผังเมือง อาศัยดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งของพราหมณ์ ใช้ในการออกแบบ แผนผังเมืองนั้นเอง เมื่อถึงวันครบรอบแล้ว ก็จะได้เห็นปรากฎการณ์ แสงอาทิตย์ลอดช่องประตู

ที่พวกเขาสร้างเอาไว้นั้นเอง ชาวนครธมนี้เองได้รับ อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ ในช่วงของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นผู้สถาปนา นครวัดต่างๆทั่วอาณาจักร รวมถึงสามารถรวบรวมดินแดนต่างๆ โดยเฉพาะทางแถบอีสานบ้านเราเอง

ก็มีนครวัดหรือเทวสถาน ที่ใช้บูชาพระศิวะหรือพระนารายณ์ในอดีต ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึง ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร เขมรโบราณนั้นเอง ความยิ่งใหญ่ของ อาณาจักรเขมรโบราณนั้น ยังได้ถือว่าเป็นรากฐาน ไม่ว่าทั้งภาษาหรือวิทยาการ ยังเผยแพร่และสร้างความยิ่งใหญ่ จนขีดสุุดในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อนที่อาณาจักรแห่งนี้ จะค่อยๆถูกยึดคืน จากอาณาจักรที่เกิดใหม่โดยรอบนั้นเอง

โดยในบันทึกทางประวัติศาสตร์ ของไทยนั้นได้เคยกล่าวไว้ ช่วงหนึ่งที่อาณาจักรอยุธยา กำลังแข็งแกร่งในดินแดนแห่งนี้ และได้ปราบปรามอิทธิพลเขมรลงได้ ทำให้อาณาจักรเขมรในช่วงหลังนั้น ที่มีความอ่อนแอไม่เหมือนยุคแรกๆ ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจ

ของอยุธยาไปในที่สุดนั้นเอง ถึงแม้ประวัติศาสตร์จะผ่านมา หลายพันปีมาแล้ว แต่องค์ความรู้หรือศาสตร์ต่างๆของ อาณาจักรเขมรโบราณนั้น สร้างความสนใจให้กับนักโบราณคดี หรือนักประวัติศาสตร์ เพราะยิ่งค้นหาความหมาย ของสิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมถึงเรื่องราวของผู้คนในอดีตนั้น ล้วนแต่เป็นความรู้ใหม่ที่คุณค่า ทางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลให้กับ คนในยุคปัจจุบันด้วยนั้นเอง

ที่เที่ยวต่างประเทศ

ที่เที่ยวต่างประเทศ กัมพูชามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังยุคนครวัดสิ้นสุดลง?

หลังจากยุคนครวัด ได้เสื่อมอำนาจลง และได้สูญเสียเอกราช ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักร อยุธยาที่นับว่ามีความแข็งแกร่ง ในภูมิภาคนี้อย่างมาก ทำให้อาณาจักรเขมรนั้น ถูกปกครองยาวนานกว่า 400 ปี ที่คอยส่งบรรณาการ และมีความขัดแย้งกับชาวญวน ในปัจจุบันกลุ่มญวนนี้ก็คือเวียดนามนั้นเอง จนทำให้อาณาจักรอยุธยา หรือยุครัตนโกสินทร์ ต้องเข้ามามีบทบาทกับ

ราชสำนักของเขมรอยู่เสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์และอำนาจเอาไว้นั้นเอง จนกระทั่งการเข้ามาของ ฝรั่งเศส ที่เข้ามาล่าอาณานิคม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นการแข่งขันทางการค้า กับจักรวรรดิอังกฤษ ที่มีอิทธิพลทางตอนใต้ของไทยนั้นเอง สถานที่เที่ยวรอบโลก

หลังจากที่สยามได้ยกดินแดน เขมรให้ตามข้อตกลง ที่ฝรั่งเศสบีบให้ทางสยามเซ็นยินยอมนั้นเอง ตั้งแต่นั้นมาเขมรจึงตกอยู่ภายใต้ การปกครองของฝรั่งเศส รวมถึงประเทศโดยรอบอีกด้วย จึงทำให้ดินแดนส่วนมาก ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงทั้งหมด ตกเป็นของฝรั่งเศสนั้นเอง แต่แล้วจุดเปลี่ยนทางการเมืองเขมร ได้เกิดขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้บุกยืดดินแดนต่างๆ ที่เคยเป็นอาณานิคมของชาวตะวันตก

รวมถึงกัมพูชาด้วยที่ มีการต้องการเอกราชคืน ในช่วงเวลานี้เองจึงเกิดปัญหา สงครามกลางเมือง ที่ต่อต้านฝรั่งเศส รวมถึงชาวเวียดนามด้วย ที่มีการรวมตัวกันปลดแอกประเทศ จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 กัมพูชาได้รับเอกราชของตัวเอง

แต่ปัญหาภายในยังไม่จบ เพราะโลกกำลังเข้าสู่สงครามเย็นนั้นเอง ทำให้ความคิดระบอบการปกครอง เกิดขัดแย้งกันและลงเอยด้วยสงครามกลางเมืองเช่นดิม โดยในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคมืดเลยทีเดียว เพราะเป็นยุคเขมรแดง มีการฆ่าล้างคนในชาติเดียวกัน

นับล้านคนเพราะมีความคิดเห็น ทางการเมืองไม่เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งความเป็นชาตินิยม ที่พาให้ผู้คนนั้นสูญเสียมากกว่าได้ จนกระทั่งเขมรแดง ได้ถูกทหารเวียดนามเหนือ ตีเข้ามาในประเทศ จนสามารถทำลายลักธิเขมรแดงลงในที่สุด สถานที่เที่ยว

และช่วงเวลานั้นเองได้เปิดเส้นทางให้กับ ฮุนเซน ที่เป็นทหารช่วยรบ ปลดแอกประเทศตัวเอง ต่อมาได้ก้าวขึ้นมามีอำนาจ ในการปกครองประเทศ จนมาถึงทุกวันนี้นั้นเอง

ที่เที่ยวต่างประเทศ

กัมพูชาสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

กัมพูชาเป็นประเทศ แห่งอารยธรรมเก่าแก่ สถาปัตยกรรมเมืองโบราณต่างๆ ที่ปัจจุบันได้ถูกธรรมชาติกลืน เข้าไปบ้างส่วนเพราะ จำนวนโบราณ สถาณมีจำนวนมากนั้นเอง นอกเหนือจากสถาปัตยกรรมโบราณแล้ว ยังมีธรรมชาติ ป่า เขา ทะเล ที่มีความสวยงามไม่แพ้ประเทศอื่นๆ สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ ที่เราแนะนำนั้นคือ นครวัด (Angkor) โบราณสถานแห่งนี้

ตั้งอยู่ที่เมือง เสียมราฐ (Siem Reap) สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ที่สร้างเพื่อบูชาพระนารายณ์ เทพผู้รักษา ตามหลักความเชื่อของ ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู นครวัดแห่งนี้ถูกสร้างด้วย หินทรายจำนวนกว่า 10 ล้านก้อน นับว่าเป็นสถาปัตยกรรม ที่มีความหมายและความลับซ้อนอยู่อย่างมาก ไม่ว่าจะในแง่ของดาราศาสตร์หรือว่าความหมาย ของสิ่งก่อสร้างนั้นเอง

ความสมบูรณ์ที่ยังหลงเหลือ ปัจจุบันได้ใช้ประกอบพิธีศาสนาที่สำคัญ และยังได้รับการลงทะเบียน เป็นมรดกโลกอีกด้วย สถานที่ต่อไปคือ นครธม หากใครเคยได้ยิน มีนครวัดแล้วก็ต้องมีนครธม สถานที่แห่งนี้ เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ ทางตอนเหนือของนครวัด

อีกทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมนั้น มีความโดดเด่นและคงเอกลักษณ์อย่างมาก โดยเฉพาะยอดปราสาทนั้น ทุกยอดจะมีใบหน้าคน ทำให้ในการเดินชม นครธมแห่งนี้จึงเหมือน กำลังถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลานั้นเอง อีกทั่งโดยรอบยังมี ปราสาทที่ใกล้เคียงอีกด้วยเช่น ปราสาทวิเมียนอากาศ , ปราสาทบาปวน , ปราสาทพระขรรค์ เป็นต้น เหมือนกับที่แห่งนี้เป็นเมือง ทางผ่านสำหรับไปเมืองต่างๆ รีวิวที่เที่ยวยอดฮิต

ที่อยู่โดยรอบอาณาจักรนั้นเอง เราไปกันต่อที่ โตนเลสาบ ที่นี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา ทะเลสาบมีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางกิโลเมตร ความลึกโดยเฉลี่ย 14 เมตร น้ำในทะเลสาบนั้น

มาจากต้นน้ำที่แม่่น้ำโขง ไหลเวียนให้กับชีวิตผู้คน ในแถบ นี้ที่มี หมู่บ้านลอยน้ำที่อยู่อาศัยกัน มาอย่างยาวนานนั้นเอง พาเราให้เห็นวิถีชีวิตผู้คน ในทะเลสาบอันกว้างใหญ่นี้ นับว่าเป็นสถานที่สวยงาม ยอมมองพระอาทิตย์ตก สถานที่สุดท้ายคือ เมืองพระสีหนุ หรือ กำปงโสม เป็นเมืองริมทะเลที่มี ความยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ สถานที่แห่งนี้มีความสวยงาม

ด้วยหาดทรายขาวและน้ำทะเลใส อีกทั้งยังมีเกาะน้อยๆ อีก 10 เกาะ ที่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทย ที่นี้เปรียบเหมือนมัลดีฟส์ ในแบบฉบับกัมพูชาเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวของกัมพูชา ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งธรรมชาติที่สวยงาม ที่นับว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ประเทศแห่งนี่นั้นเอง

ที่เที่ยวต่างประเทศ

ปัจจุบันกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้าง?

จากผลพวงความขัดแย้ง ทางการเมืองภายในประเทศนั้น ส่งผลให้ประเทศกัมพูชาในช่วงแรกนั้น ประสบกับความอดยาก และความยากจนอย่างมาก และนอกจากนั้นเอง พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเต็มไปด้วย กับระเบิดมากมาย

และลูกระเบิดที่ยังไม่ได้รับการกู้ เป็นของตั้งแต่สมัยเขมรแดงนั้นเอง จากผลพวงสงครามนั้น ทำให้ปัจจุบันกัมพูชาได้ เร่งพัฒนาด้วยกัน ร่วมมือทางการค้า กับต่างชาติมากขึ้นและทำสัญญา กับองค์กรการค้าอีกด้วย มะละแหม่ง

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่ถือเป็นรายได้ให้กับประเทศ มาอย่างยาวนานด้วยชื่อเสียงนครวัด ที่ถูกใช้เป็นฉาก ในหนังฮอลีวูดส่งผลให้ ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักกัมพูชามากขึ้นนั้นเอง 

สรุปการเดินทางไปเที่ยวกัมพูชาเป็นอย่างไร?

การท่องเที่ยวในกัมพูชานั้น เปรียบเหมือนพาเราไปอยู่ดินแดน โลกโบราณเพราะด้วย สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่มีอยู่กระจายทั่วทั้งกัมพูชา หรือแม้กระทั่งธรรมชาติ ป่าเขา น้ำตก ทะเลสาบ ที่มีตำนานเกี่ยวกับสถานที่เหล่านั้น มาอย่างยาวนาน สิ่งก่อสร้างโลกโบราณนั้น นับว่าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรม ในโลกยุคโบราณเลยทีเดียว ด้วยลักษณะการสร้างด้วยหิน

ที่วางเรียงตัวกันเป็นปราสาท ทำให้มีความแข็งแรงคงทน จนถึงแม้ระยะเวลาจะผ่านมา หลายพันปีแล้วก็ตาม ก็ยังคงตั้งเด่นตระหง่าท้าทาย กาลเวลามาอย่างยาวนาน ปัจจุบันยังคงมีปราสาท ที่หายสาบสูญจากตำนาน

ในอดีตอีกหลายสถานที่เลยทีเดียว นับว่าถ้าหากมีการขุดค้นพบจนหมด กัมพูชาเองคงได้เป็นประเทศ แห่งอารยธรรมโดยสมบูรณ์ อันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ของประเทศแห่งนี้เลยก็ว่าได้ จึงทำให้มองว่า กัมพูชา ที่เที่ยวลิเบีย

ในอดีตนับว่าเป็นประเทศ ที่มีความยากจนค่อนข้างมาก แต่ด้วยปัจจุบันนี้เอง ประเทศแห่งนี้ได้ผลักดันตัวเอง ให้เศรษฐกิจและภูมิภาคต่างๆ ในประเทศเกิดการพัฒนามากขึ้น การคมนาคมต่างๆ ถนนมีการเชื่อมต่อกันทั้งประเทศ

หรือแม้กระทั่งระบบสาธารนูปโภคต่างๆ สามารถรองรับกับความต้องการ ของประชากรได้ดีกว่าสมัยก่อนอย่างมาก รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้รับการบูรณะและส่งเสริมธุรกิจ SME ภายในประเทศอีกด้วยนั้นเอง หากใครชื่นชอบการท่องเที่ยวประวัติศาตร์ ศึกษาอารยธรรมต่างๆนั้น รับรองกัมพูชาจะไม่ทำให้คุณ ผิดหวังอย่างแน่นอน  ที่เที่ยวยอดนิยม

เว็บผลบอล

ที่เที่ยวในไทย

เที่ยวตามหนังดัง